נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A
צבע:
צבעים נוספים
  • 198 BURDO-GOLD
  • 198 WHITW-GOLD
  • 198 RED-GOLD
  • 198 BLUE-GOLD
  • 198 BLACK-GOLD

דגם - 198