נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A
צבע:
צבעים נוספים
  • 150 BURDO-GRAY
  • 150 BLUE-BLACK
  • 150 BLACK-RED
  • 150 BLACK-GREEN

דגם - 150