נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A
צבע:
צבעים נוספים
  • 140 RED STRIP
  • 140 DEMI PINK
  • 140 BROWN STRIP
  • 140 BLACK

דגם - 140